TẢI LÊN


MẬT KHẨU
LƯỢT XEM
THỜI GIAN

2 tệp tin đã tải lên gần đây
ID TÊN TỆP KÍCH THƯỚC LOẠI HÀNH ĐỘNG
5 count.PNG 51.66 KB image/png Mở tệp
2 [VuFun.Top]63705_codester-5148-url-shortener-without-database-php-script (1).zip 8.25 KB application/x-zip-compressed Mở tệp

KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn lưu trữ, không giới hạn lượt tải. Một lựa chọn lưu trữ tuyệt vời.

AN TOÀN

Bảo vệ các tài liệu, mã nguồn,... bằng mật khẩu chống bị đánh cắp

GIAO DIỆN ĐƠN GIẢN

Chúng tôi thích sự đơn giản và chúng tôi biết bạn cũng thế. Giao diện chia sẻ và quản lý file cực kỳ đơn giản và tương tác

TỐC ĐỘ UPLOAD & DOWNLOAD LÊN ĐẾN 4 MB/s

Trang web chia sẻ file có rất nhiều, nhưng chúng tôi sẽ làm bạn ấn tượng bởi tốc độ upload và download file. Tốc độ trung bình là 4 MB/s.

KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn lưu trữ, không giới hạn lượt tải. Một lựa chọn lưu trữ tuyệt vời

GIAO DIỆN ĐƠN GIẢN

Trang web chia sẻ file có rất nhiều, nhưng chúng tôi sẽ làm bạn ấn tượng bởi tốc độ upload và download file. Tốc độ trung bình là 4 MB/s.

TỐC ĐỘ UPLOAD & DOWNLOAD LÊN ĐẾN 4 MB/s

Chúng tôi thích sự đơn giản và chúng tôi biết bạn cũng thế. Giao diện chia sẻ và quản lý file cực kỳ đơn giản và tương tác